Znovuotvorenie ZUŠ

Základná umelecká škola v Giraltovciach sa po prerušení školského vyučovania v školskom roku 2019/2020 znovu otvára pre všetkých žiakov 10. júna 2020. Je potrebné priniesť aj Čestné vyhlásenie rodiča.

Najnovšie udalosti

Oznam - 5.10. a 6.10.
Oznam - 5.10. a 6.10.

Oznam o prerušení vyučovania

Oznam pre žiakov
Oznam pre žiakov

Oznam pre žiakov týkajúci sa nariadenej karantény