Žiaci

 

 

Počty žiakov  od školského roka 1969/70 do roku 2012/13

 

Školský rok

počet žiakov

spolu

HO

TO

VO

LDO

1969/70

28

28

 

 

 

1970/71

27

27

 

 

 

1971/72

18

18

 

 

 

1972/73

14

14

 

 

 

1973/74

21

21

 

 

 

1974/75

60

60

 

 

 

1975/76

80

80

 

 

 

1976/77

99

69

 

30

 

1977/78

112

72

 

40

 

1978/79

112

86

 

26

 

1979/80

118

83

 

35

 

1980/81

118

85

 

33

 

1981/82

134

96

 

38

 

1982/83

109

76

 

33

 

1983/84

125

85

 

40

 

1984/85

143

89

 

54

 

1985/86

164

111

 

53

 

1986/87

191

134

 

57

 

1987/88

225

160

 

65

 

1988/89

237

155

 

82

 

1989/90

313

170

61

82

 

1990/91

314

150

45

92

27

1991/92

249

152

35

62

 

1992/93

319

162

107

50

 

1993/94

401

174

185

42

 

1994/95

359

186

118

55

 

1995/96

454

190

182

82

 

1996/97

344

181

116

47

 

1997/98

392

210

142

40

 

1998/99

375

201

137

37

 

1999/00

377

219

122

36

 

2000/01

408

222

146

40

 

2001/02

480

246

174

60

8

2002/03

418

231

147

40

 

2003/04

     512

240

232

40

 

2004/05

545

254

206

47

38

2005/06

488

245

161

63

19

2006/07

488

234

166

75

16

2007/08

513

242

170

89

16

2008/09

532

254

157

104

17

2009/10

530

244

162

113

11

2010/11

492

229

138

116

9

2011/12

488

249

116

115

8

2012/13

658

263

146

249

 

2013/14

621

261

155

205

 

 

 

Absolventi ZUŠ prijatí na konzervatóriá

a vysoké školy s umeleckým zameraním

 

Jana Švačová – Konzervatórium Žilina

Ingrid Ďurišinová – Konzervatórium Košice

Katarína Havrilová – Konzervatórium Košice

Karin Auerswaldová – Konzervatórium Košice, VŠMU Bratislava

Ján Komišák – Konzervatórium,  AU Banská Bystrica

Patricia Džalaiová – Konzervatórium Košice

Aneta Majerová – Konzervatórium Žilina, AU Banská Bystrica, Karlova univerzita v Prahe

Zuzana Mihaľová – Konzervatórium Žilina

Katarína Zajacová – Konzervatórium Žilina, VŠMU Bratislava

Peter Kočiš – Konzervatórium Košice

Zuzana Mikulová – Konzervatórium Košice

Peter Mihaľ – Konzervatórium Žilina

Ján Goliáš – Konzervatórium Žilina, AU Banská Bystrica

Vladimír Varga – Konzervatórium Žilina, UKF Nitra

Viliam Majer – Konzervatórium Žilina, VŠMU Bratislava

Katarína Goliášová – Konzervatórium Žilina

Mária Mihaľová – Konzervatórium Žilina

Ján Soták – Konzervatórium Bratislava

Erik Chrzan – Konzervatórium Žilina, AU Banská Bystrica

Linda Schwarczová – AU a Konzervatórium Banská Bystrica

Mária Goliášová – AU Banská Bystrica

Soňa Študyová – Stredná umelecká škola Košice

Ladislav Študy – Stredná umelecká škola Košice

Juliána Katuščaková – Konzervatórium a VŠ Banská Bystrica

Ľubomíra Macková – Konzervatórium Košice

Kristína Ondovová – Konzervatórium Prešov

Veronika Kočišová – Konzervatórium Prešov

Valéria Kašperová – Konzervatórium Bratislava

Peter Cyprich – Konzervatórium Bratislava

Tamara Dikyová – Konzervatórium Bratislava

Dominika Šinaľová – Konzervatórium Prešov

Michaela Rejdovjanová – Konzervatórium Košice

Sára Juriková – Konzervatórium Banská Bystrica

Lenka Chrzanová – Konzervatórium Banská Bystrica

Michaela Strončeková – Konzervatórium Prešov

Peter Kizák – Konzervatórium Košice

Mikuláš Dzurík – AU Banská Bystrica

Tomáš Krištof – AU Banská Bystrica

Eva Kovalčíková – Konzervatórium Bratislava

Stanislav Dužda – Konzervatórium Košice

Jozef Juhás – Konzervatórium Košice

Žaneta Miženková – Konzervatórium Prešov

Lenka Bangová – Konzervatórium Prešov

Jaroslav Micenko – Konzervatórium Prešov

Lucia Daňková – Konzervatórium Prešov

Monika Matisová – Slovenská technická univerzita Bratislava

Martina Katuščaková – Slovenská technická univerzita Bratislava

Julián Čižmár – Vysoké učení technické Praha

Dominika Kucharíková – Prešovská univerzita

Annamária Michlíková – AU Banská Bystrica

Drappová Silvia – Prešovská univerzita