Učitelia

Zoznam vyučujúcich ZUŠ v školskom roku 2018/2019

 

HUDOBNÝ ODBOR:

Mgr. Peter Zajac, DiS.art. – riaditeľ školy, akordeón

Mgr. Daniel Andrijko – husle, viola, kontrabas, hudobná náuka

Mgr. Jaroslav Micenko, DiS.art. – husle, hudobná náuka

Mgr. Ivana Kudlová – husle, hudobná náuka

Iveta Zajcová, DiS.art. – klavír, korepetície

Mgr. art. Erik Chrzan – gitara

Bc. Vladimír Varga, DiS.art. – gitara

Mgr. Lenka Bangová – akordeón

Katarína Cinová – akordeón

Kristína Remetová, DiS.art. - flauta

 

Externí vyučujúci hudobného odboru:

Lenka Bodnárová, DiS.art. – husle

Michal Holenda, DiS. art. – husle, viola

Michaela Sušinová, DiS.art. - spev

Mgr.art. Matúš Bujňák - spev

PaedDr. Jaroslav Doležal - dychové nástroje

Zdenko Borňas – dychové nástroje, klavír

Emília Gállová, DiS.art. - husle

Diana Ogurčáková, DiS.art. - violončelo

Tomáš Bocko, DiS.art – bicie nástroje

Alexandra Vaňková - klavír

Pavol Marcin - cimbal

 

 

 TANEČNÝ ODBOR :       Eva Davidová, DiS.art.

                                           Mgr. Miriam Eliášová  (ext. vyučujúca)

                                             

VÝTVARNÝ ODBOR:     PhDr. Beáta Daňková

                                          Mgr. Dušan Evin (ext. vyučujúci)