Učitelia

Zoznam vyučujúcich ZUŠ v školskom roku 2017/2018

 

HUDOBNÝ ODBOR:

Mgr. Peter Zajac – riaditeľ školy, akordeón

Mgr. Daniel Andrijko – husle, viola, kontrabas, hudobná náuka

Mgr. Jaroslav Micenko, DiS. art. – husle, hudobná náuka

Mgr. Ivana Kudlová – husle, hudobná náuka

Iveta Zajcová, DiS.art. – klavír, korepetície

Patrícia Džalaiová – klavír, zborový spev, korepetície

Mgr. art. Erik Chrzan – gitara

Bc. Vladimír Varga – gitara, bicie nástroje

Mgr. Lenka Bangová – akordeón

Katarína Cinová – akordeón

Juliána Bujňaková – drevené dychové nástroje

 

Externí vyučujúci hudobného odboru:

Lenka Bodnárová – husle

Michal Holenda, DiS. art. – husle, viola

Michaela Sušinová - spev

Ing.. Žaneta Miženková, DiS.art - akordeón

Zdenko Borňas – dychové nástroje

Tomáš Bocko. DiS.art – bicie nástroje

Mgr. Eva Holendová – violončelo, kontrabas

 

 

 

TANEČNÝ ODBOR :       Eva Davidová, DiS.art.

                                              Mgr. Miriam Eliášová  (ext. vyučujúca)

                                             

VÝTVARNÝ ODBOR:     PhDr. Beáta Daňková

                                              Mgr. Dušan Evin (ext. vyučujúci)