Učitelia

Zoznam vyučujúcich ZUŠ v školskom roku 2019/2020

 

HUDOBNÝ ODBOR:

Mgr. Peter Zajac, DiS.art. – riaditeľ školy, akordeón

Mgr. Daniel Andrijko – husle, viola, kontrabas, hudobná náuka

Mgr. Lenka Bangová – akordeón, zobcová flauta

Katarína Cinová, DiS.art. – akordeón, zobcová flauta

Mgr. art. Erik Chrzan – gitara, basová gitara

Mgr. Ivana Kudlová – husle

Mgr. Jaroslav Micenko, DiS.art. – husle, hudobná náuka

Kristína Rmetová, DiS.art. - zobcová flauta, priečna flauta

Bc. Vladimír Varga, DiS.art. – gitara, zobcová flauta

Iveta Zajcová, DiS.art. – klavír, korepetícia

 

Externí vyučujúci hudobného odboru:

Lenka Bodnárová, DiS.art. – husle

Zdenko Borňas – drevené dychové nástroje, klavír, korepetícia

Mgr.art. Peter Boroš – husle

Mgr.art. Matúš Bujňák - spev

PaedDr. Jaroslav Doležal - dychové nástroje

Emília Gállová, DiS.art. - husle, viola

Mgr. Anna Goliašová - klavír

Bc. Pavol Marcin - cimbal, akordeón

Diana Ogurčáková, DiS.art. - violončelo

Tkáč Samuel – bicie nástroje

 

  TANEČNÝ ODBOR :     Eva Davidová, DiS.art.

                                           Mgr. Miriam Eliašová  (ext. vyučujúca)

                                             

VÝTVARNÝ ODBOR:     PhDr. Beáta Daňková

                                          Mgr. Dušan Evin (ext. vyučujúci)