Obnovenie prevádzky ZUŠ

Bližšie pokyny nájdete tu: Pokyny upravujúce prevádzku a vnútorný režim základnej umeleckej školy do konca školského roka 2019/2020

 V deň opätovného nástupu dieťaťa do ZUŠ nezabudnite na Čestné vyhlásenie rodiča.

Najnovšie udalosti

Oznam - 5.10. a 6.10.
Oznam - 5.10. a 6.10.

Oznam o prerušení vyučovania

Oznam pre žiakov
Oznam pre žiakov

Oznam pre žiakov týkajúci sa nariadenej karantény