Absolventský koncert

Absolventským koncert každoročne slávnostne ukončíme školský rok.  Na koncerte predvedú absolventi svoje nadanie a vzťah k hudbe, tancu a spevu. Koncert vždy dopĺňa výstva absolvetských výtvarných prác. Na záver koncertu odovzdá pán riaditeľ absolventom prvého a druhého stupňa záverečné vysvedčenia.

Najnovšie udalosti

Absolventský koncert 2019
Absolventský koncert 2019

Srdečne Vás pozývame na koncert absolventov I. a II. stupňa ZUŠ v Giraltovciach

PRIJÍMACIE TALENTOVÉ SKÚŠKY 2019
PRIJÍMACIE TALENTOVÉ SKÚŠKY 2019

Pozývame všetky talentované deti, ktoré chcú študovať na našej škole, na prijímacie talentové skúšky.