50. výročie založenia ZUŠ

Áno, ani nám sa to nechce veriť, že naša škola oslávila v šk. roku 2014/2015 50. výročie. Bola to naozaj veľkolepá oslava so všetkým čo k tomu patrí. V programe sa predstavili súčasní aj bývalí žiaci, hudobné telesá, tanečníci a výtvarníci vytvorili príjemné prostredie a slávnostnú atmosféru. Prišlo aj množstvo gratulantov medzi ktorými nechýbal pán primátor, bývalí riaditelia, učitelia, žiaci, ale aj kolegovia z iných ZUŠiek,  základných škôl a stredných škôl, konzervatórii, pracovníci mestského úradu.

Najnovšie udalosti

Oznam - 5.10. a 6.10.
Oznam - 5.10. a 6.10.

Oznam o prerušení vyučovania

Oznam pre žiakov
Oznam pre žiakov

Oznam pre žiakov týkajúci sa nariadenej karantény