50. výročie založenia ZUŠ

Áno, ani nám sa to nechce veriť, že naša škola oslávila v šk. roku 2014/2015 50. výročie. Bola to naozaj veľkolepá oslava so všetkým čo k tomu patrí. V programe sa predstavili súčasní aj bývalí žiaci, hudobné telesá, tanečníci a výtvarníci vytvorili príjemné prostredie a slávnostnú atmosféru. Prišlo aj množstvo gratulantov medzi ktorými nechýbal pán primátor, bývalí riaditelia, učitelia, žiaci, ale aj kolegovia z iných ZUŠiek,  základných škôl a stredných škôl, konzervatórii, pracovníci mestského úradu.

Najnovšie udalosti

Absolventský koncert 2019
Absolventský koncert 2019

Srdečne Vás pozývame na koncert absolventov I. a II. stupňa ZUŠ v Giraltovciach

PRIJÍMACIE TALENTOVÉ SKÚŠKY 2019
PRIJÍMACIE TALENTOVÉ SKÚŠKY 2019

Pozývame všetky talentované deti, ktoré chcú študovať na našej škole, na prijímacie talentové skúšky.